VOĽNÉ MIESTA do 1. ročníka na šk. rok 2020/21: 5 miest

Viac info na tel. č.: 055/6719300

 

 

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE:

 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie priamo u zamestnávateľa. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

 

Výhody:

- pravidelný mesačný finančný príspevok (mzda)

- hmotné zabezpečenie (napr. cestovné náhrady, stravovanie...)

- príprava na povolanie

- získanie pracovných návykov

- vysoká úroveň pripravenosti

 

Duálne vzdelávanie našich žiakov v rámci odboru hotelová akadémia bude prebiehať v ubytovacom a reštauračnom zariadení KOŠICE HOTEL**** na Moldavskej ceste č. 51 (www.kosicehotel.sk). Určené je pre študentov od 1.ročníka.

 

Žiak má možnosť pracovať v pozícií: kuchár, čašník a recepčný.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Každý žiak pred vstupom do duálneho vzdelávania uzavrie na našej škole učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.

Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.

 

 

 

KOŠICKÝ KUCHÁR 2019 - absolútny víťaz

 

Dňa 16.4.2019 sa naši žiaci odboru HOTELOVÁ AKADÉMIA zúčastnili súťaže Košický kuchár 2019.

Žiak Richard Bodnár sa stal ABSOLÚTNYM víťazom v kategórií varenie naživo.

V kategórií Studené predjedlá získali striebornú medailu Tomáš Hudák a v kategórií Studené dezerty získal striebornú medailu Marek Leško.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

KOŠICKÝ KUCHÁR 2018

 

Žiaci odboru Hotelová akadémia sa dňa 24.4.2018 zúčastnili súťaže KOŠICKÝ KUCHÁR 2018 a umiestnili sa nasledovne:

 

2. miesto - Varenie na živo - Richard Bodnár:
 
 
 
 
 2. miesto - Studená kuchyňa - Tomáš Hudák:
 
 
   
 
 
 3. miesto - Torta na tému Jar - Dominika Hadovská:
 

 

CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018

 

Žiak 3. ročníka odboru Hotelová akadémia - Matúš Krištof - sa dňa 23.03.2018 v Košiciach zúčastnili barmanskej súťaži a umiestnili sa na 2. MIESTE v kategórií KLASIK JUNIOR.

Srdečne blahoželáme.

 

 

1. a 2.  MIESTO v súťaži KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017

 

 

Študenti odboru Hotelová akadémia - Marek Leško, Sabina Gašparíková a Miriam Kurdelová - sa dňa 8.11.2017 zúčastnili súťaže KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017, ktorá sa konala v Trebišove.

 

Marek Leško sa umiestnil na 1. mieste (Disciplína: Varenie naživo!)

 

 

 

Sabina Gašparíková sa umiestnila na 1. mieste (Disciplína: Torty, reštauračné dezerty).

 

 

 

Miriam Kurdelová sa umiestnila na 2. mieste (Disciplína: Studená kuchyňa).

 

 

 

 

 

  

 3. MIESTO v súťaži KOŠICKÝ KUCHÁR 2017

 

Študent 2. ročníka odboru Hotelová akadémia - Marek Leško - sa umiestnil na 3. miesto v súťaži KOŠICKÝ KUCHÁR 2017 v disciplíne živé varenie.

Srdečne blahoželáme.

 

   

  

1. MIESTO v barmanskej súťaži Cassovia Cup 2017

  

Naša študentka 2. ročníka odboru Hotelová akadémia - Soňa Vargová - sa umiestnila na 1. mieste v barmanskej súťaži, ktorá sa konala v Košiciach v dňoch 21.3-22.3.2017.

Srdečne blahoželáme.

 

 

  

Víťaz barmanskej súťaže CASSOVIA CUP 2014 

 

Študenti našej Hotelovej akadémie - Martin PENXA a Nikola JAROŠOVÁ - sa dňa 26.3.2014 zúčastnili barmanskej súťaže CASSOVIA CUP 2014 v Košiciach.

 

Študent Martin PENXA získal 1. miesto ! ! !

 

Viac fotiek nájdete vo Fotogalérií. Laughing

 

   
   

 

 

Prečo si vybrať našu školu?

 

 Sme jediná škola na Slovensku,

 

ktorá má úzku špecializáciu na:

 

  •  hotelový a gastronomický manažment, našou silnou doménou je ekonomika - manažovanie - finančné riadenie - v praxi to znamená, že:

naučíme Vás podnikať, viesť vlastnú firmu,

 

viesť účtovníctvo na počítači, viesť prevádzku reštauračných a hotelových zariadení ako aj podnikať v cestovnom ruchu.

 

 O tom, že sme úspešní, svedčia aj získané ocenenia.

 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA: Získali sme ocenenia medzinárodnou spoločnosťou JASR a Hewlett-Packard (USA) za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti podnikania, cestovného ruchu, ekonomiky a finančného riadenia.

 


 

Ak chcete byť úspešní nielen v tuzemsku ale aj v zahraničí - k tomu nevyhnutne potrebujete ovládať cudzie jazyky.

 

Sme jediná škola na Slovensku, ktorá ponúka:

  • najširšiu paletu výučby cudzích jazykov - angl., špan., ruš. - podľa vlastného výberu. 

 

 


 

Chcete počas praxe spojiť príjemné s užitočným?

 

Zabezpečíme Vám platenú prax v zahraničí: Cyprus, Grécko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Dubaj...

 

Naše zmluvné pracoviská:

  • Hotel Double Tree by Hilton, Hotel Yasmin, Hotel Gloria Palac. 

   • Sme jediná škola, ktorá popri maturitnom vysvedčení ponúka aj medzinárodné certifikáty: "Podnikanie v cestovnom ruchu", "KROS", "Kvalitní v škole - úspešní v živote".

 

  • Poskytujeme barmanské kurzy, prospechové a sociálne štipendium, možnosť bezplatného štúdia.


 

Vďaka priateľskej atmosfére na škole, maximálnej ústretovosti pedagógov a v neposlednom rade v kvalite štúdia, sme získali dôveru a spokojnosť našich študentov.

  

 

  

Zlatá a strieborná medaila v Medzinárodnej barmanskej súťaže Junior Bartenders Eurocup 2013 

 

 

Študenti Hotelovej akadémie z IV. C triedy sa zúčastnili dňa 23.10.2013 na 21. ročníku Medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2013 v Prešove.

Súťažné kategórie nápojov boli nasledovné:

1. kategória - Fancy medium drink

2. kategória - Soft drink

 

Nikola Jarošová získala zlatú medailu v kategórií jednotlivec.

Martin Penxa získal striebornú medailu v kategórií jednotlivec.

Za kategóriu družstvo získali zlatú medailu.

 

 Súťaže sa zúčastnilo okrem slovenských družstiev aj 10 družstiev zo zahraničia - Česká republika, Fínsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Ukrajina, Litva.

 

   
   
 
 

 

 

 

Víťaz barmanskej súťaže 

 

Študenti našej školy sa dňa 21.3.2012 zúčastnili barmanskej súťaži CASSOVIA CUP 2012 v Košiciach. A aký bol výsledok??? Študent Imrich Balog vyhral:

 

 1. miesto!!!

 

Srdečne blahoželáme Smile.

 

 

 

Víťazí strieborných medailí

 

Študenti hotelovej akadémie V. C triedy sa zúčastnili dňa 19. 10. 2011 na medzinárodnej barmanskej súťaži EUROCUP 2011 v Prešove.

 

Lukáš Plajdičko a Róbert Pivarník získali striebornú medailu v kategórií jednotlivec a za kategóriu družstvo získali taktiež striebornú medailu.

  

  

 
© 2020 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.